Hållbarhet från hav till fat

Flertalet av våra fisk- och skaldjursprodukter är MSC-certifierade. Certifieringen är till för att du som konsument eller inköpare skall känna dig trygg i att när du köper fisk och skaldjur med MSC-stämpeln så kommer dessa från hållbart fiske.

Dessutom skall certifieringen bidra till ökad medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsaspekten i förloppet från hav till ditt middagsbord.

Standarder för miljö och hållbarhet

Vår MSC-certifiering innebär att vi frivilligt väljer att bli granskade av oberoende tredje part. Detta för att säkerställa att fisken och skaldjuren vi säljer är fiskade efter de standarder som Marine Stewardship Council ställt upp. För att få en MSC-certifiering krävs bland annat att fisket bedrivs på ett sätt som medför minimal miljöpåverkan och bibehåller livskraftiga fiskbestånd.

Spårbart ända till middagsbordet

Fisken och skaldjuren är 100 % spårbara genom hela leverantörsledet ända ut till konsument och alla aktörer i kedjan måste vara certifierade för att våra produkter skall få bära MSC-stämpeln.

För att läsa mer, gå till www.msc.org/sv