Återkallelse av Drömsill 250 gr burk med Bäst före 2023-01-28 Lotnr.L22153

3 Augusti 2022

Som säkerhetsåtgärd har vi beslutat att återkalla Drömsill 250 gr burk med Bäst före 2023-01-28 Lotnr.L22153, då en reklamation har kommit in från en konsument som har hittat en glasbit i sillen.

Trots att detta parti har producerats enligt bestämda säkerhetsrutiner, kan vi inte helt utesluta att vi inte har förorsakat glasbiten i sillburken och därmed beslutat att återkalla hela partiet för säkerhetsskull.

Konsumenter som har köpt och har kvar av detta berörda parti i sina kylskåp uppmanas att kassera produkten och kontakta oss på info@fiskexporten.se med bild på etiketten där Bäst före datumet 2023-01-28 och Lotnr L22153 framgår, samt namn och postadress så ersättning kan skickas till berörda konsumenter.

Fiskexporten Varberg AB
2022-08-03